Tiljans födelse och uppväxt

Våren 1995 fick undertecknad ett besök, på jobbet, av en kommuntjänsteman. Våra brev till kommunen, med rop om hjälp verkade ha gett resultat. Kommuntjänstemannen visade ett förslag på tänkbart nyttjande av omklädningsrummen till utebadet,för övrigt huset bredvid vår gamla lokal Oden. Dessa lokaler, som i princip stått tomma sedan Storsjöbadet byggdes, användes såsporadiskt sommartid, att det var bättre om de byggdes om till något annat, eller revs, tyckte kommunen.

Jag hade tidigare sneglat på möjligheten att bygga om i detta hus men jag tyckte att takhöjden var för liten för att få till en bra danslokal, och det tycker jag fortfarande, men man kan inte få allt. I alla fall så började jag genast rita ett förslag som jag tyckte skulle passa gillet. Jag sysslar med sådant i mitt dagliga jobb så det var ingen främmande uppgift.

Den totala ytan vi fick till vårt förfogande var drygt 300 m². Jag har några jobbarkompisar som är duktiga på att göra kalkyler så det gick snabbt att få ensådan. Den hamnade på över 2 miljoner. Det blev förstås alldeles för dyrt att bygga om i kommunens regi. I stället fick vi chansen att bygga själva, och så blev beslutet vid ett extra föreningsmöte, under vårterminen 1996.

I vår, något bantade, version blev kalkylen på 930 000 kr, eftersom vi bedömde att vi kunde återanvända mycket, vilket inte blir fallet om en byggfirma skall bygga om åt kommun.Bygglov lämnades in och godkändes. Det var Kultur- och Fritidsnämnden som stod som byggherre. En byggkommitté sammansattes och en sponsorjägargrupp likaså.

Byggstart

Bygget började med rivningsarbete den 19 aug 1996, efter att de flesta semestergästerna på campingen hade åkt hem, vi fickinte börja tidigare ansåg kommunansvariga. Efter en månad hade vi ett nytt dansgolv och dansverksamheten kunde starta endast en vecka försenad.

Alla arbetsföra och intresserade medlemmar jobbade i tvåskift, kan man säga. Ett gäng jobbade dagtid och övriga på kvällstid och helger. De som inte kunde, eller ville, jobba med själva bygget bidrog med mat och fika till jobbargängen. En medlem som bor mer än 10 mil från stan deltog flitigt i rivandet och byggandet, det visar intresset att få till en lokal. Första månaden arbetades det sju dagar i veckan, men efter att vi börjat dansverksamheten så minskade arbetstiden till lördagar, söndagar och måndagskvällar.

Dansverksamheten bedrevs under mycket primitiva förhållanden denna första termin. Belysning i danslokalen var, som exempel på det primitiva, endast byggstrålkastare, som placerades i ett par hörn av lokalen och värme kom från en byggfläkt.Deltagarantalet under danskvällarna var dock överraskande stort, ca 50-60 varje onsdagskväll, dubbelt mot idag.

Många sponsorer

Sponsorlistan blev ganska lång. Över 300 olika företag av alla sorter tillfrågades och ca hälften svarade ja, på vår vädjan om att få någon typ av hjälp. Sponsorbidragen varierade stort. Pengar, byggmateriel, bra rabatter på material, presentkort, varor av olika slag lämpliga som lotterivinster, mat till invigningsfesten, arbetskraft för vissa specialjobb m m. Värdet varierade mycket, det minsta var ca 200 kr och det största över 10 000 kr. Totalt ca 300 000kr. De flesta finns namngivna på den stora sponsortavlan i Tiljans kapprum. Föreningens egen kassa har bidragit med drygt 50 000 kr. Utifrån kalkylen, på 930 000 kr, så skulle vi ha gjort en arbetsinsats värd närmare 600 000 kr.

Vi har kontrakt på att få nyttja byggnaden, enligt bygglovet, i 10 år, med möjlighet att förlänga med 5 år + 5 år, alltså totalt 20 år. År 2016 är värdet av vår insats avskriven och vad som sedan sker med lokalen, om den får stå kvar så länge, är det ingen som vet. Om gillet är aktivt då så hoppas jag att lokalen fårfortsätta vara ”vår egen”. Det finns ju något som heter besittningsrätt. Undertecknad, som har deltagit aktivt fr o m besöket av kommuntjänstemannen, via ritandet/projekterandet och första byggdagen samt hela byggtiden, hoppas att ni alla är rädda om vår lokal och att ni, vid behov, ställer upp med flera fritidstimmar för att hålla lokalen i trim. Det är många som är avundsjuka på oss för att vi har denna fina lokal.

Byggprojektör, snickare och ledamot i byggkommittén

Ernst Norenius

PS. Det finns en komplett beskrivning av hela Tiljans byggande i Jubileumsskriften 1994-2004, för den som vill läsa om allt som hänt och gjorts från byggstarten. DS