Medlemsskap

Som medlem får du tillgång till följande:

  • dans två kvällar i veckan,
  • slöjd,
  • musik och sång,
  • medlemstidning,
  • medlemsskap i Folkdansringen, tidningen Hembygden med 4 nr och olycksfallsförsäkring ingår,
  • utflykter,
  • kurser och
  • mycket mycket mer!

Hur blir man medlem i Östersunds Folkdansgille?

Gör antingen så här:

Kom till vår danslokal Tiljan och fråga efter någon av ledarna så får Du hjälp. Se kalendern för de dansaktiviteter vi erbjuder.

eller

Ring eller e-posta Ernst Norenius, 070-278 84 32 

De uppgifter vi behöver är: personnummer, namn, adress, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Medlemsavgift för helår (jan – dec)
(avgifterna för distrikt- och riksorganisationerna ingår):

Ålder Föreningsavgift Total avgift
6-15 år 45 kr 300 kr
16-25 år 105 kr 360 kr
26 år-äldre 170 kr 460 kr

 

Vårt plusgironummer är: 10 05 23-0
Vårt Swishnummer är:  123 207 55 88

För nya medlemmar som börjar på hösten finns en halvårsavgift, (halv föreningsavgift, och hel distrikts- och riksavgift).(280, 310 resp. 375 kr)

Det finns även möjlighet att betala denna halvårsavgift och årsavgift för hela nästa år samtidigt, vilket rabatteras med 30 kr. (610, 640, resp. 805 kr)

För den som redan är medlem i annan folkdansförening i Jämtland-Härjedalens distrikt av Svenska Folkdansringen
och därmed betalar distrikts- och riksavgift via sin ”hemmaförening” betalar då endast föreningsavgiften enligt ovan.

För den som är medlem i annan folkdansförening utanför Jämtland-Härjedalens distrikt av Svenska Folkdansringen
och därmed betalar riksavgiften via sin ”hemmaförening” betalar då föreningsavgift  enligt ovan, och distriktsavgift 90 kr hos oss.

Medlemmar får delta i gillets samtliga schemalagda aktiviteter. I medlemsavgiften ingår även fyra nummer av föreningstidningen Heimnytt och fyra nummer av rikstidningen Hembygden, samt en  olycksfallsförsäkring som gäller under tiden till och från samt under aktiviteter som arrangeras av oss.

Stödmedlemsskap

Vi har även ett medlemskap för dig som inte vill vara aktiv i föreningen men ända ha kontakt med föreningen och vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften för stödjande medlem är 200 kr per år och är lika för alla åldrar.

Stödjande medlem får även vår föreningstidning, Heimnytt, som utkommer med fyra nr/år. Stödjande medlem är inte riksregistrerad och har därmed inte  olycksfallsförsäkringen, som omnämns här ovan.

Välkommen till Östersunds Folkdansgille!

{loadposition 11}