Aktivitetssektionen

Aktivitetssektionen har till uppgift att som namnet antyder aktivera medlemmarna i föreningen och ge dem möjlighet till angenäm samvaro, avkoppling och rekreation. En viktig del i vår verksamhet på detta område går ut på att vara tillsammans och lära känna varandra i ett annat sammanhang än dansens.

Nya medlemmar som deltar i våra arrangemang enligt ovan kommer snabbt in i föreningens gemenskap. Det är detta vi eftersträvar.

Exempel på de aktiviteter som vi brukar kunna ”sätta i sjön” är:

  • Fjällturer/utflykter till trevliga ställen i vårt vackra län.
  • Fester där vi äter, dansar, sjunger och leker.
  • Gökotta, en tidig, klar vårdag återfinns alltid i kalendariet.
  • Bildaftnar där vi visar videofilmer och bilder från olika arrangemang vi upplevt i föreningens regi.
  • Flera andra, förhoppningsvis trevliga arrangemang
  • Resekommitté tillsätts vid varje resa eller besök av aktivitetssektionen.

Audfrid Lein Nilsson 070-683 97 70