Heimnytt

Hnlogo

Heimnytt 2024 nr 1

Heimnytt är Östersunds Folkdansgilles föreningstidning, med uppgift att informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen, distriktet och på riksplanet.

Heimnytt har utkommit sporadiskt sedan 1966, regelbundet sedan 1974 och utkommer numera med tre nummer per år.
Den distribueras elektroniskt till ca 130 mottagare och trycks i ca 20 exemplar för distribution till de som ej har epost samt som pliktexemplar.

Tidningen som pliktexemplar på Universitetsbiblioteken och Kungliga Biblioteket.

Heimnytt har genom åren växt till sig och många av gillets medlemmar bidrar med reportage och artiklar, som gör att tidningen på ett informativt och underhållande sätt, speglar gillets verksamhet.
Trevlig läsning önskar infosektionen!

Lars Fjellner 070-535 24 57

Anders Wedlund 070-689 69 17