Resekommitté

Östersunds Folkdansgille har under åren som gått gjort ett flertal resor inom och utom landet, samt tagit emot flera gästande folkdansgrupper.Se även Uppvisningar.

För att planera, organisera och administrera denna utbytesverksamhet tillsätts en kommitté av aktivitet-sektionen vid varje tillfälle.

Under senare år har gillet besökt bl.a. Polen, Österrike, Schweiz och England, och även haft återbesök av folkdanslag från dessa
länder.

Senast sommaren 1998 tog vi emot Bartòk Ensemblen från Budapest. Den 12-22 augusti 2000 besökte gillet Ungern. Vi
deltog då i en vinfestival i Gyöngyös, 75 km nordväst om Budapest. Därefter blev det ett återbesök hos Bartòk Ensemblen med
tillhörande uppvisningar i Budapest.

Vart tredje år anordnas Nordlek, en folklorefestival som alternerar mellan de nordiska länderna. Till dessa arrangemang har
kommitten ordnat ett antal resor under årens lopp.

Under augusti 2005 har vi deltagit i Olavsfestdagene i Trondheim och Dance 2005 Bohemia i Prag.

Resekommittén ingår i Aktivitetssektionen fr o m 2012 när vi justerade stadgar och arbetsinstruktioner.